Day: August 29, 2016

RPGT & CKHT , Real Property Gain Tax , Cukai Keuntungan Harta Tanah

RPGT atau Real Property Gain Tax adalah cukai yang di kenakan ke atas keuntungan jualan sesuatu hartanah. Nama lain adalah CKHT atau Cukai Keuntungan Harta Tanah. Bagi unit hartanah yang di beli dan di simpan kurang 5 tahun, cukai ini akan di kenakan ke atas pemilik hartanah apabila hartanah di miliki ingin di jual semula. […]

Read more