Tag: land holder

Hakmilik Strata Title Malaysia

Hakmilik Strata Title adalah hakmilik individu yang diberikan kepada setiap unit-unit rumah, apartment, pejabat yang di bina di dalam satu-satu kawasan atau di atas satu tanah di mana pemilik-pemilik unit berkongsi kemudahan-kemudahan seperti sekuriti berpagar, lot parkir kereta dan kemudahahan-kemudahan lain yang di selia oleh pihak pengurusan yang di lantik. Di bawah adalah contoh hakmilik […]

Read more